Viralgranskaren (eller rättare Metro) har granskat Åsa Romsons uttalande om att ”se verkligheten”. Anser tydligen att lögner spridits. Frågan är vad som sagts och vad som uppfattats – hur det tolkats.
Kolla Presskonferensen för att syna källan!

Åsa Romson (mp) ser ena stunden flyktingflödets verklighet och nästa stund sina kommunalråds verklighet. Bara detta är ju högst anmärkningsvärt!

Åsa Romson (mp) skiftar alltså perspektiv för hur en verklighet ska betraktas och bedömas!

Båda dessa perspektiv är av typ blindstyre och visar att ett helhetsbetraktande saknas.

Åsa Romsons (mp) svängande verkligheter blir en svag grund för realistisk och långsiktig politik.

Miljöpartiet står för en orealistisk politik – en politik som skiftar med hur man ser verkligheter.

För Åsa Romson (mp) gäller det plus för flyktingströmmar eller plus för sina kommunalråd för så uttrycker hon sig.

Åsa Romsons (mp) verklighet