Man blir lätt matt av det som händer i världen. Det är så fruktansvärt det som sker i bl.a. Syrien och människor som tvingas på flykt i mängder vi inte upplevt sedan världskriget. Och det har ju vi de flesta faktiskt inte heller upplevt. Man fattar inte!

Tänk i Syrien så bombar presidenten sitt eget folk med brinnande oljebomber! De delar av folket som inte tycker han är en bra ledare. De som är i opposition. Ingen demokrati där inte! Grymheter utan dess like utspelar sig. Folk flyr. Folk tar risker. Förfärliga risker! Människor dör på vägen. Barn dör på vägen. Alan som flöt upp – död – på stranden i Turkiet (tror jag) skakade om den humanistiska delen av världen.

Det är så förfärligt!

Jag tycker det är viktigt med fakta i nyhetsrapporteringen. Jag vill inte ha vriden – tillrättalagd av journalister – rapportering. Jag vill ha saklig information. Bred, djup och allsidig information. Tycker BBC är bra på detta. Tycker inte svensk Public Service är lika bra. De verkar tro de har ett ”fostrande” uppdrag. Så känns det ofta!

Nåja man an hämta saklig information och fakta. Det gör jag ofta också. (För)Lita inte för mycket på svensk media.

Här är fakta från UNHCR tex:

http://data.unhcr.org/mediterranean/regional.html