Ja tänk om!!!!!!

… vårt Public Service – SVT och SR – hade samma ambition att beskriva verkligheten som Hans Rosling har!!!

TÄNK OM!

… då skulle vi kunna prata om allsidig belysning och i medborgarnas tjänst!!!

Hur ska ansvariga politiker klara av att ge direktiv som leder till vad som sägs i direktiven?

Vad är det för fel på dagens journalister/”tjänstemännen” som ska utföra direktiven? Jo de måste ha sin egen mer eller mindre medvetna agenda utifrån sin egen politiska hemhörighet. Det finns ingen annan förklaring.
Naturligtvis förnekas en sådan förklaring av berörda – i samma anda – de tror de är objektiva. De upplever att de har ett starkt förtroende och uttolkar undersökningar så och slår därmed bort alla annan kritik.

Ingen lyhördhet! Inga journalister vågar/klarar göra en granskning av Public Service. Den tredje statsmakten som absolut borde granskas lika närgående som politiken!

Många nyhetskonsumenter tänker kanske inte på viktiga saker som

 • begreppsval,
 • val av intervjuade,
 • val av debattörer,
 • hur sakligt breda/djupa reportage är,
 • avsaknad av fakta
 • allsidigheten
 • programledarskapets betydelse
 • Hur många programledare inom SVT och SR är vänsterorienterade?!
 • medias/journalisters behov av ”konfliktsituationer” i alla sammanhang
 • bakom varje nyhetsförmedling är journalisten
 • den enskilde journalistens kompetens och ansvar för uppdraget
 • ….
 • ….
 • … att kritiskt förhålla sig till innehållet …

Många många är dessutom inga nyhetskonsumenter men ändå röstberättigade!

…. dessutom tycker jag det är på tiden att Public Service – SVT – hittar nya mer moderna former för politiska debatter så att fler vill följa dessa. Former som inte måste ha med konflikt mellan partier att göra utan som har som syfte att sakligt upplysa samt allsidigt och balanserat visa på politiska olikheter.

”konflikt”-idealet hos journalister är så urbota trist, otidsenligt och så uttråkande – Fy sjutton!

Kan vi få en förändring till det bättre – till det som är uppdraget!?

SVT programdirektör Robert Olsson