Angående skolan igen …

Hela skolans organisation och innehåll är otidsenligt. För att få en riktigt bra skola ska inställningen vara

att inse, respektera och utveckla barns lust att lära
att se till så att ALLA barn lyckas
att föra in ”filosofi” på det dagliga schemat och utveckla samtalandet om livets viktiga frågor och om hur vi är mot varandra
att fokusera på baskunskaperna läsa, skriva, tala, räkna – matematik och språk
att bygga på med tidsenliga kunskapsområden parallellt med olika konstarter och skapande
att verkligen se till så att ALLA barn och ungdomar lyckas och hittar sina talanger
att lusten att lära alltid finns där och lever

Sedan vill jag även skriva att jag är glad för att det finns moderater som visar att de respekterar demokratin genom att gå emot Decemberöverenskommelsen – DÖ.

Rasera DÖ! Jag ska hålla koll på vilka moderater som står upp för denna viktiga fråga – ja på sitt sätt avgörande viktiga fråga.

Rasera DÖ! 

Jag gillar INTE DÖ!