Aha nu fick jag svar på mina funderingar 🙂

Oscarsson kallar sin forskningstes för Churchills hypotes.
– Churchhill konstaterade att om man inte är till vänster när man är ung har man inget hjärta och om man inte är till höger när man blir äldre har man ingen hjärna. Och det verkar stämma.” Metro.

Men jag visste ju att jag har en bra hjärna som tänker mycket och funderar, reflekterar, omvärderar, värderar …. Jag är glad och nöjd med just min hjärna. Trivs så bra med den.

Frågorna dyker fortfarande upp i en strid ström och jagar svar. Nyheter inom teknikens underbara värld vill fortfarande erövras och bemästras. Och samhällsengagemanget visar ingen tendens att minska – snarare tvärtom. Världen vidgas samtidigt som den kommer närmare. Tänk så mycket mer vi vet idag än när jag gick i folkskolan. Vilken resa i kunskapsutveckling och vetenskap. Lika otroligt fantastiskt som detta är lika förfärligt hemskt är det grepp som destruktiviteten i religioner har om människor. Om många människor idag. Detta är sannerligen ytterligheter.

Jag angriper inte människors behov av en tro – en livsfilosofi. Men jag vill sannerligen bedriva en kamp mot det sjuka som många människor letts in i av fanatiska otidsenliga vetenskapsfientliga religionsdiktatorer.

Det vackra fina som vetenskap, förnuft och människovänlig livsfilosofi står för är raka motsatsen till det otidsenliga världsfrånvända människofientliga som de stora religionerna står för. Framförallt islam men även kristendomen. Tänk så olika dessa religioners förebilder framställs. Muhammed och Jesus. Nästan så jag inte vill nämna dem i samma mening. Med de spektakel som kristendomen (Vatikanen) visar upp sig står i grov motsättning till vad Jesus stod för.
Tänk bara … en religion där det innebär dödsstraff om man lämnar den!!!!!

Åt pepparn med destruktiva religioner!

Lyft fram den människovänliga livsfilosofin. Tillsammans med förnuft och vetskap i tidens anda.

OCH …. lämna barnen ifred! Låt dem själva välja sin livsfilosofi när de är mogna – allt annat är övergrepp på barn!
Religiösa friskolor ska inte finnas – det innebär kränkning av barn – övergrepp på barn är vad det är!

head_20150429_barnperspektivCitizen warriors.