Nedgången för skolan började i på 80-talet och kulminerade när Göran Persson (s) kommunaliserade skolan. Punkt slut!
Sossarna har nedmonterat skolan under decennier. Man har klassat ner lärarkåren och lärarna.

Tidigare hade Moderaterna väldigt stort förtroende i skolfrågor. Det lämnades över till Folkpartiet. Nu gäller det för (m) att ta tillbaka och bygga upp detta fortroende på nytt.
På ”min” tid fick man pröva in i flera dagar och genomgå lämplighetstester för att komma in på Lärarhögskolan. Jag gick sista året för FOLKskollärare därefter hette det Mellanstadielärare och nu heter det väl Grundskollärare. Sedan har jag byggt på med Speciallärarexamen, Fil. Kand. Specialpedagogexamen och en Fil. Mag. i Pedagogik. Jag har alltid läst och fortbildat mig på fritiden. Inte fick man ngn uppskattning av den kommunala arbetsgivaren för det. Nej nej nej! Jag gillade verkligen att arbeta med barnen/ungdomarna och inspirerades så av alla utmaningar med olika svårigheter det innebar. Men själva skolan var en förfärlig arbetsplats. Det gick verkligen bakåt för skolan och jag är glad att jag mina sista år arbetade som adjunkt på Kristianstad Universitet. Där jag hade ansvar för första året på Specialpedagogexamen. Jag trivdes så bra med allt. Inspirerande miljö, intresserade studenter och jättetrevliga kollegor. Jag är så glad för de åren.

Den mannen som orsakade tillbakagången för skolan har fortfarande en del att säga. Vem lyssnar?

s_20150502_hsb