Händelsen med ”läkaren som fälls för diskriminering” diskuteras säkert flitigt. Inte utan att man blir upprörd. Egentligen är det läkarens arbetsplats som döms.

Läkaren ska undersöka en kvinnlig patient. Han sträcker fram handen för att hälsa. Hon vägrar hälsa på honom. Han vägrar undersöka henne.

Så kränkt han måste känt sig. Det är en ganska stark gest av motvilja/avsky/bortstötning att vägra hälsa på någon. Den person som vägrar visar tydligt sitt ogillande. Den personen kränker den andre.

Jag skulle också känna mig illa till mods och kränkt om någon vägrade hälsa på mig – vägrade ta min hand – när jag sträcker fram den.

Den kvinnliga patienten anlitade DO – diskrimineringsombudsmannen – som förde hennes talan. Av religiösa skäl ville hon inte hälsa på läkaren eftersom han var man.

Självklart kan man betrakta detta som diskriminering. En kvinna diskriminerar en man för att han är man.
Läkaren hade tydligen en svag/dålig advokat. Han borde anlita DO.

Det kan inte vara rätt att sådant här får ske i vårt sekulariserade samhälle. Religion ska alltid ha en underordnad roll. Annars kommer vi inte heller åt förtrycket som sker i religioners namn. Förtryck som inte hör hemma i vårt land eller i västvärlden. Det är en skam att respekten mellan människor kan undanröjas på detta sätt genom en dom i våra domstolar – en helt oacceptabel dom.

Religion får inte stå över samhällslivet mellan medborgare! Religion är något privat och får därför hållas privat.

Vad är det som håller på att ske i vårt land!? Religionsyttringar smyger sig in och påverkar till och med domstolarna. Detta är skandal!

Vilken religion som helst där man tror på en gud är skrock, sagor och fantasier. Inget verkligt bara påhitt av människor.

Vidskepelse och korkade påhitt ska väl ändå inte styra domstolarna! Vart är vi på väg!?

STOPP, säger jag.

head_religioner