När vi kom in i perioden där MORAL blev ett skällsord tyckte jag att vardagen blivit lite huvudlös. Som om de ”kalhuggna” tagit över och bestämt att nu ska vi inte vara ”moraliska” och vi ska inte ”moralpredika”. Jag kan tycka att det skulle vi visst och borde verkligen gjort mer. Då!

Nu gäller det att återta begreppet och se till att grundmura det i samhället. För in filosofi i skolan! Diskutera etik och vad etiska val innebär.

Låt en välgrundad etik vägleda ett moraliskt handlande! Det är vad vårt och alla samhällen behöver mycket mer av – från alla medborgare.

 

I protest eller ren provokation skapade jag bloggen moraltanten.wordpress.com Den levde många år men åkte i soptunnan med flera andra bloggar vid en decimering av mina bloggar.

De ”kalhuggna” har ja fått från Matti Bergström (hjärnforskaren). Det är de som inte har någon aktivitet i de områden som styr tänkande om värderingar.
Moral och etik hör ihop med värdegrund – Det är något fint och mycket VIKTIGT!
Precis som Mänskliga Rättigheter och Barnens Rätt.

Allt handlar om hur vi är mot varandra och vår verkliga vilja att vilja andra människor väl.CA4_moral En uppsats om MORAL av Elin Grelsson.