Ur Pressetiska regler:

”Framhäv inte berörda personers etniska ursprung, kön, nationalitet, yrke, politisk tillhörighet, religiös åskådning eller sexuell läggning om det saknar betydelse i sammanhanget och är missaktande”.

Läste en diskussion mellan journalister apropå hur ”somalier” används eller inte används i artiklar.

När det är positivt används det etiska ursprunget och när det är negativt används det inte.

Tex diskuteras artiklarna om de bandyspelande pojkarna i Borlänge kontra artiklarna om den grova gruppvåldtäkten på en finlandsfärja.

Jag undrar om man tolkar pressetiska regler olika beroende på vilken politisk hemvist man har.

I vilket fall som helst är det intressant att följa diskussioner mellan journalister.

De behövs sannerligen! Särskilt när det gäller journalister verksamma inom Public Service! Diskussioner om vad ”i medborgarnas tjänst” innebär.

Thomas Mattson Expressen,