Jag har skrivit många gånger om tiggeriet. Alltid om själva företeelsen inte specifikt om tiggarna – om människorna. Det är företeelsen tiggeri jag är kritisk mot. Jag skulle gärna se ett förbud. Jag vill inte att människor ska behöva ägna sig åt denna förnedrande verksamhet. Orsaken/problemet – fattigdom – utsatthet – förföljelse SKA lösas på annat sätt och på ett för människorna mer värdigt sätt. Sätt press på länderna – Rumänien och Bulgarien – ordentlig press! De får ju extra EUmedel för detta.

Nåja det var egentligen Filosofiska rummet jag ville slå ett slag för i detta inlägg. FR behandlade just ”tiggeriet” i det senaste programmet. Två professorer var inbjudna. De hade något olika förhållningssätt till företeelsen tiggeri.

”Bör jag ge pengar till tiggare? Filosoferna Marcus Agnafors och Per Bauhn är inte överens.”

Jag måste säga att Per Baun var ytterst klok och analytisk. Jag höll med honom i allt. Marcus Agnafors tillhör mer gruppen som bidrar till underhåll av denna – för människorna/tiggarna – förnedrande verksamhet.

Heja Per Baun!

Lyssna!

Artikel The duty to rescue ….

Citat av Per Bauhn,