Det är både kul och skönt att tänka tankar. Bara låta de flyga som de vill. Låta tankarna komma. Visa sig. Bli tittade på. Det är nyttigt tror jag.
Bara för att man tänker en sak behöver det inte vara så eller man kanske inte alls tycker så. Här tänker jag tankar. Högt.
Ibland tänker jag smarta tankar, ibland roliga, ibland helt uppåt väggarna – mest gillar jag tankar som …

… att en dag kunna bestämma att i morgon ska jag kunna prata spanska och så kopplar jag in en makkapär på kvällen och när jag vaknar är spanskan där …

…. att ett tu tre har man löst plastavfallet i havet och lett det rakt ner i magman … där det förstås bearbetas för att bli något som kan utvinnas i en annan tid …

… men jag skulle vilja veta vad en tanke är – den vetenskapliga beskrivningen.

… att komma på den stora gåtan om alltings form … den återkommer jag till då och då …

Jag har tid …

CA4_2015_jaghartid