Det gäller att (kunna) skaffa sig en korrekt bild i en förvirrad fråga!

Invandring är en vinst för Sverige. SvD av Dick Harrison.

Tricky Dick av Karl-Olov Arnstberg.

Fakta är inte onda eller goda. DN av Richard Swartz.

Invandring stärker Sverige. av Jesper Strömbäck.

Det underlättar ju inte debatten när forskare ger sig in i debatten med sina åsikter – då frånsäger de sig sin forskarprofil och blir politiker. Lika illa som journalister med privat agenda inom Public Service.

Journalister och forskare har ett särskilt ansvar här – de måste deklarera sig och informera var de själva befinner sig på den politiska skalan när de framför åsikter och politiska tolkningar.

Annars mister de totalt sin trovärdighet.

Fruktansvärt viktigt i en öppen demokrati som vår.

Vi vill ju inte ha politiska lakejer bland våra forskare och Public Service journalister.

Dick Harrisons svar på kritiken.