Anna Kinberg Batra i DI. Jag fattar inte varför Nya moderaterna tassar så löjligt och med tydlig inkompetens alternativt förlamning runt den s.k. invandrarfrågan! Skärpning! Jag misstänker att Fredrik Reinfeldt måste haft något slags personlig känsloengagemang/erfarenhet eller låsning vilket inte har gagnat partiet. I grunden tycker jag om den visade människovänligheten. Jätteviktigt! Men i praktiken är det uppenbart att något är fel!

Moderaterna har framhållit att det är viktigt att lyssna in medborgarna och att vara ett parti för alla. I invandrarfrågan har detta totalt misslyckats och framförallt inte gällt. Här har principer varit rådande – ett slags förödelse för partiet – där trovärdigheten satts ur spel. Hur fungerar egentligen detta med att lyssna in medborgarna, undrar man ju!

Om inte Anna Kinberg Batra (m) inser denna problematik och lyckas samordna det generösa hos svenskarna med det praktiskt genomförbara avseende invandringspolitiken är det riktigt illa ställt. Moderaterna kommer att minska och de vi inte vill kommer att växa.

Ta tillbaka invandringspolitiken till Alliansen och skit i sd – koppla den inte till sd! Se till att sd inte äger frågan längre!

Klarar du inte detta Anna KB (m) så är det kört. Det hjälper inte hur mycket jag gillar dig som politiker nu om du inte klarar detta. Det handlar om nya moderaterna och trovärdighet!

Jag ser fram emot ditt tal den 10 jan och din kurs för nya moderaterna – ett slags ödestal blir det.

Invandringen stärker Sverige – men för sjutton se till att få det att gå ihop så folk förstår! Och att det fungerar värdigt i praktiken!