Sverige är tyvärr inte alls först att skicka romsk kvinna till EU!
Ungern var först! Lívia Járóka v.ordf. i Utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män.

Wikipedia.