Jag har inget emot att folk får det bättre eller att folk blir rikare. Men jag kan inte acceptera att andra samtidigt får det sämre!
Malmö är ett bra exempel på att så skett och jag vet att Malmö är socialdemokratiskt styrt. Inte ens i socialdemokratiska kommuner ska de som har det sämst kunna få det sämre!

Ett parti – som är värt att röstas på enligt mig – ska omfatta alla landets medborgare! Mycket viktigt!

Välfärdsfrågan är övergripande viktig!

All heder åt (m) för att ha skött Sveriges ekonomi på ett utmärkt sätt under krisen. Vilket naturligtvis har gagnat oss medborgare.

Det handlar nu om hur man vill använda de ekonomiska förutsättningarna för välfärd åt alla och att skapa ett tolerant, öppet, jämlikt, människovänligt och friskt samhälle där också barnperspektivet framstår tydligt.

Snart är det val till Riksdagen!