svtkobra_2013okt

http://www.radioochtv.se/Sok-arende/Granskning/2013/Oktober/SVT-Kobra-fraga-gallande-inslag-om-Ungern/

svtkobra1_2013okt

Jag tycker det är märkligt att Granskningsnämnden skriver att det handlar om högerextremismen i Ungern.

Jag skickar iväg ett mail till Granskningsnämnden för Radio och TV:

svtkobra2