landsting_20140120_ko Jag tycker det är intressant att se vilket styre landstingen har när sjukvården diskuteras.

12 är nsterstyrda och 9 är gerstyrda.