Många förstår inte hur sänkt skatt på arbete kan vara bra.

Men om den sänkta skatten på arbete stimulerar/inspirerar till mer arbete så blir det mer i statskassan. Medel som sedan kan gå till välfärden.

Samtidigt som alla vill bidra med sin skatt till välfärden vill man också få mer kvar av sin lön.

Det är ”arbetslinjen”. Genom mer arbete blir det mer pengar i statskassan.

Alternativet är vänsterblockets ”bidragslinje”. Den kostar men ger inget ytterligare till statskassan. Den gröper ur statskassan i stället och folket tyngs av mer och mer skatter. Skatt på arbete och skatt på företagande. Som värsta konsekvens körs företagare ut ur Sverige p.gr.a. dålig lönsamhet och sämre villkor.

Ju fler som jobbar – desto mer till statskassan! Att stimulera arbete är det absolut viktigaste för att klara välfärden i framtiden.
Samt att klara konkurrensen.

Vänsterblockets politik med sin framskjutna ”bidragspolitik” kommer att starkt försämra Sveriges möjligheter och medborgarnas liv.
”Bidragspolitiken” slår ut människor. Det såg vi tydligt när socialdemokraterna senast styrde.

Ingen kan ju heller ha undgått att Sverige är det land som klarat sig mycket bra under krisen som varit och som slagit ut flera länders ekonomi.

Kanske vill vissa blunda för fakta.
Kanske vill vissa inte ta till sig att Sverige ligger i topp i internationella undersökningar när det gäller sjukvård och äldreomsorg.

Folk borde lägga mer vikt vid fakta och mindre vid egna föreställningar som inte stämmer med verkligheten.

Var kritisk mot allehanda populistiska inlägg i debatten. De dyker upp frekvent nu. Inte minst från vänsterhållet som sällat sig till sd-s strategi.