SVT Forum är bra. Jag tycker det är fantastiskt att kunna sitta hemma i sin lilla vrå och få vara med på intressanta seminarier – som detta tex om skatter och välfärd:

10:02 Skattesänkningar och offentliga resurser. Skattetrycket och hur den offentliga sektorn finansieras. Svenskt Näringsliv presenterar en rapport som kommenteras av journalisterna Hanne Kjöller, DN, Karin Pettersson, Aftonbladet och PM Nilsson, Dagens Industri. Inspelat 23/1

Folk fattar fel! Debatten är alldeles snedvriden! Public Service har ansvar!

Antagligen är det vänstersympatisörer – Alliansmotståndare – som i okunnighet och/eller i populistiska budskap helt felaktigt vill pumpa ut och sprida budskapet att ”skattesänkningarna urholkar välfärden”. Det förefaller lätt att tro att detta stämmer.

      • Om man inte är intresserad av fakta.
      • Om man inte begriper.
      • Om man bara vill vilseleda för politisk vinning.

Hur många gånger har vi inte hört dessa okunnigheter uttryckta i ord eller text!!

Jag tycker att det är ett medborgerligt ansvar att skaffa sig fakta och försöka förstå politiska sammanhang. Det följer med rösträtten.

Det är lika etiskt och moraliskt förkastligt med ekonomisk girighet som med vilseledning omkring politiska sammanhang.

Det är här Public Service måste bättra sig!!!!!

Diskussionen borde i stället handla om hur vi använder de resurser som finns inom välfärden!

Notering.
Karin Pettersson Aftonbladet framträdde som en aning störd över rapporten och avslöjade att hon förlitat sig på rapporter med uppskattningar från SKL. Denna rapport visar endast fakta och bygger inte på uppskattningar.

Hanne Kjöller DN visade på olika områden som kräver genomtänkt fördelning av resurserna.

Nu räknar jag inte med Aftonbladet till Public Service precis men visst har även Aftonbladet ett ansvar avseende fakta och inte bara att blidka sin politiska färg. Det ska bli spännande att se hur Karin Pettersson kommer att skriva och debattera inom detta område framöver.

Intressantaste kommentarerna gav PM Nilsson, Dagens Industri. Med synpunkter som jag också tror är viktiga. Folk vill ha en bättre skola och visst det är så att bättre går inte hand i hand med ökade resurser. Det krävs annat tänk när det gäller att öka kvalitén.

Och i stället för att prata så mycket om sjukvård borde vi ge hälsovård ökad status och med resurstilldelning. Fram för lite nya idéer!