Mänskliga rättigheter – hur vi är mot varandra – hur vi ser på varandra – är bland det viktigaste som finns!

Debatten är märklig många gånger. Särskilt när den degraderas att handla om utseende på godis, kakor och liknande.

Begreppet ”RASISM” missbrukas och blir ett skällsord.

Ett av mina favoritcitat just nu är Eleanor Roosevelts:

Great minds discuss ideas. Average minds discuss events. And small minds discuss people.

Det finns en debatt som förs av ”small minds” och den tycks få mer utrymme i media än de övriga. Hur kommer det sig? Det kräver ju inte lika mycket av dem som debatterar eller dem som lyfter fram argumenten. De är alla ”small minds”. Föga kreativa, tyvärr. Sorgligt nog.

Vi lever i en annan tid nu! Men många tycks vara kvar i dåtiden. Nu tänker jag på den traditionella ”klassretoriken” med sin ”klasskamp”. Den härstammar från ett samhälle som fanns. Några menar att det fortfarande finns. Men jag menar att det inte är konstruktivt att applicera samma tänkande för att förändra samhället idag. Vi har inte det samhället med ”undersåtar” och ”överhet” idag. Vi har ett annat samhälle!

Vad präglar vårt samhälle idag? Studera dessa företeelser! På vilket plan sker de? Vilken grupp riktar det sig till? Är det en företeelse som lyfter eller konserverar? Detta kan appliceras på alla mänskliga aktiviteter som debatter, filmer, TV-program, artiklar, ….

Präglas aktiviteten av:

    1. Great minds (diskuterar idéer)
    2. Average minds (diskuterar tillfällen)
    3. Small minds (diskuterar människor)

SVT Debatt håller sig på plan b och c. Fru-programmen håller sig på c liksom ”vem kör sämst”, ”vem har skitigast hemma”. Populistisk politik håller sig på b och c. Jfr alla enskilda fall som lyfts fram och felaktigt görs till rådande.

Vi matas med c-tugg och erbjuds b-smak och får ibland åtnjuta a-krydda.
Jag vill ha mycket mer av a!

Den stora utmaningen är …… ja vad tänker du?

Tänk om den politiska debatten hanterades som ett samtal om idéer – sansad, eftertänksam, präglad av respekt och lyhördhet. Då skulle den kanske kunna vara en förebild för samtal och debatter för barn och ungdom också.

Jag menar att det är mycket viktigt hur vuxna beter sig i det offentliga rummet – vi har ju krav på hur barn ska bete sig i skolan. Att föregå med gott exempel kan aldrig vara fel – men alternativet kan!

log_politik225 Obs! Jag menar inte bokstavligt utan symboliskt angående det egna tänkandet/handlingarna/besluten. Hur använder vi våra hjärnor!!!
a-b-c?