En liten översiktlig bild av terrorism i Europa.interpol_2012_terrorist1

 

En åskådlig bild över arresteringar och attacker i EU – Europol 2012 (pdf).

interpol_2012_terrorist1leftright

 

Vänster – Höger terroristattacker.
Märkligt att det hörs mer om högerextremism än om vänsterextremism! Vänsterextremism tycks vara ett större hot.

Den religiöst inspirerade terrorismen.

 

interpol_2012_terrorist1rel

 

Det förebyggande arbetet är så klart väldigt viktigt. Jag har inget emot spaning och avlyssning för vår säkerhet.

interpol_2012_terrorist1rel2

 

Läs mer i rapporterna på Europol – EU.