Man kan undra mycket över SR/SVT = vårt Public Service!! Hur gör man sina val? Vad tänker man?

T.ex när man jagar företagare som Kamprad eller bidrar i en sådan jakt och lyfter fram dömda för medhjälp till mord att ha egna program.

Det finns en avsky för framgångsrika och en hyllning av missbrukande, dömda, destruktivt leverne mm

I Sverige tycks det inte vara OK att vara framgångsrik företagare – en tillgång för samhället genom sina insatser. Det är dock OK att vinna på lotto. Men inte att jobba ihop en förmögenhet.

Det är alldeles för få konstruktiva och kreativa människor som lyfts fram!

Det är alldeles för många med destruktivt förflutet som lyfts fram!

Hur kommer det sig?

Jag tror att alla skulle må bra av att få höra mer om kreativa framgångsrika medborgare – förebilder.

De välartade har alldeles för länge negligerats och förringats. De är värda att också lyftas fram!

Det är dags nu!