Ibland undrar jag hur ”mogna” folk är – Egentligen!
Vi slår oss ofta för bröstet och tror vi är så före i demokratins anda. Vi är en hop människor som bildar vårt gemensamma samhälle. Vi har olika åsikter om hur samhället bör fungera men i grunden tror jag vi hittar fler likheter än olikheter i detta och att det är hur det ska ske som skiljer. Vi sympatiserar därför med olika politiska partier. Måste vi tycka illa om varandra eller – som vissa –  t.o.m. hata varandra för det?

  • Hur OK är det att ha olika åsikter? Egentligen!!
  • Hur benägen är gemene man/kvinna att umgås och gilla medmänniskor med annan åsikt än den egna?
  • Hur benägen är man att sluta sig i de likasinnades klubb?
  • Är vissa mer öppna eller mer slutna?
  • Är vissa mer generösa eller mer fientliga?
  • Vilka i så fall?
  • Vissa accepterar lagen om åsiktsfrihet och andra inte!
  • Var finns du i allt detta?
  • Vi är alla tillsammans samhällsmedborgare och beroende av varandra.

Jag bara undrar …..