Jag skulle önska att man kunde utveckla de politiska debatterna. Jag har naturligtvis ingen färdig lösning på hur men tycker att det är hög tid att utveckla formen så att den passar bättre i vår tid.

Inom Public Service anser jag att man borde tänka igenom vad syftet med en debatt är och ställa upp mål för debatten. Dessa mål tillsammans med syftet ska deklareras i förväg. På detta sätt kan debatten utvärderas efter genomförandet.

Det är ju ändå ”i medborgarens tjänst” som vi har Public Service!

Ett av syftena ska vara att öka intresset för politik ett annat att öka kunskapen om politiken i vårt samhälle. Dessa båda är mer långsiktiga mål.

Debattledaren själv måste vara kunnig och aldrig släppa fram klyschor och ”sanningar” som inte har en trovärdig källa.

Tyckande, åsikter och fakta ska vara tydligt åtskilda. Debattledaren har ansvar att så sker.

Ja naturligtvis ställs ett stort ansvar på debattledaren – journalisten. Och då kommer vi till nästa punkt som jag vill ta upp.

Vilka krav bör ställas på en journalist som arbetar inom Public Service?

Undrar om detta har diskuterats någon gång inom publicist- och journalistskrået?