SVT Nyheter kör med kvällstidningsjournalistik! Skapa sensation ”no matter what”! Detta är definitivt INTE att leva upp till ett Public Service uppdrag! Jag blir så trött på dessa bristfälliga inlägg i en viktig politisk tid – valtiden.

SVT Nyheter refererar till en undersökning och konstaterar att ”väljarna: Sverige har blivit sämre på välfärd”. Det förs alltså ut som en nyhet av vårt Public Service!!!! Novus undersökning.

Utan att ställas mot några som helst fakta framtagna i seriösa undersökningar.

Klart man ska återge vad folk tycker och människors uppfattningar – självklart! Men de ska inte behandlas som fakta i frågan och stå utan att bekräfta eller avfärda jämfört med verkligheten.

Hur är det möjligt att vårt Public Service kan göra nyheter på tyckande utan att koppla till fakta i frågan!? Hur allsidigt är det? Inte är det i medborgarens tjänst att underlåta visa verkligheten utan bara tyckandet!

Tala om att media – Public Service – behöver granskas! 

Sannerligen undermåligt – det blir UNDERKÄNT!

Här finns en annan undersökning och det finns säkert fler men jag är ingen grävande journalist bara nyhetskonsument.