Om jag vore Infrastrukturminister Elmsäter Svärd (m) skulle jag avskeda högsta ansvarige tjänsteman för Trafikverket med omedelbar verkan!

Inget annat är tänkbart för denna grova underlåtelse att åtgärda de brister på våra järnvägar som uppenbarats på senare tid!

Du måste sätta ner foten Catharina!!!!

Man undrar ju hur tjänstemännen prioriterar med de kraftigt ökade anslagen under Alliansen!!

jarnvagen