Jag tror inte att vänstern vet hur en demokrati bör värnas och respekteras! Vänsteraktivister verkar tro att de har rätt att störa ordningen, förstöra, skymfa och kasta saker på människor med andra åsikter än de själva har.

  • Jag önskar att (m) och (s) tillsammans går ut för att hårt fördöma våld mot politiker och det hot mot demokratin som det utgör.
  • Jag önskar också att SR, SVT – Public Service ser till att ha lika lätt att uttala begreppet ”vänsterextremism” som ”högerextremism” och benämner företeelser med dess rätta namn.

vansteraktivist_tartkvinnan vansteraktivist_tartkvinnan1