Jag är inte heller orolig för avlyssning. Den lilla eventuella olägenhet det kan vara för mig uppväger många gånger den förtjänst det är att kunna få tag på brottslingar och terrorister.
Privat kan man vara hemma – så snart man går ut på en ”linje” är man självklart utanför det privata.

Jag tycker det var väldigt lovande att så många svenskar inte bryr sig! De övriga som var oroliga för övervakning har väl något att dölja eller bara är fanatiskt emot avlyssning.

Upp med fler kameror också – allt för att få tag på brottslingar och våldsverkare!

blog_politik300