Jag ville lära mer om Granskningnämnden för Radio och TV. Har därför surfat runt lite och skaffat information.

Granskningsnämnden ligger inom Myndigheten för Radio och TV:

Myndigheten för radio och tv har tillsyn över radio och tv-sändningar, beställ-tv och text-tv.

Vi ansvarar även för att granskningsnämnden för radio och tv kan utföra sina uppgifter. Nämnden är ett särskilt beslutsorgan inom myndigheten som prövar om innehållet i radio- och tv-program följer reglerna för sändningarna.

Ledarmöter i Granskningsnämnden:

Justitierådet Henrik Jermsten
Journalisten och forskaren Maria Edström
Chefredaktören Elisabet Bäck
Journalisten Leif Hedman
Filmforskaren och vd:n Jan Holmberg
Journalisten K-G Bergström
Journalisten och författaren Ingrid Carlberg

Ersättare:

Justitierådet Helena Jäderblom
Vd:n Pia Kronqvist
Journalisten och författaren Dilsa Demirbag-Sten

Förordnandena gäller från och med den 1 juli 2012 till och med den 30 juni 2015.

**********

Ett exempel från Granskningsnämnden – ngn har anmält SVT Kobra:

kobra_granskn1

Utlåtande av Granskningnämnden för Radio och TV ang en tidigare anmälan mot SVT Kobra – Fråga om opartiskhet och utpekad part.

Med hänsyn till den vidsträckta yttrandefriheten ställs kraven på saklighet och
opartiskhet lägre ifråga om intervjuade, debattdeltagare och andra så kallade
tillfälliga medverkande än på programledare, reportrar och andra som företräder
programföretaget. Vad du tar upp i anmälan ger mot den bakgrunden inte
anledning att anta att det har förekommit någon överträdelse av de bestämmelser
som gäller för sändningarna.

Min kommentar:

Lite skrämmande tycker jag – minst sagt! Nämnden ställer lägre krav på ”på saklighet och 
opartiskhet” när det gäller inbjudna (intervjupersoner och debattörer) och det är kanske OK men vad innebär det!? Programmet kan ha ett snett urval av inbjudna – det synades tydligen inte!
Detta är nog något som används i hög grad. Det nu anmälda programmet om Kulturen i Ungern är ett exempel på detta.

Programmen väljer att bjuda in personer som uttrycker det programmet vill få sagt och programmet har inte alls någon intention att skildra sakligt, allsidigt utan vinklat och ensidigt.

Gransningnämnden borde se mer översiktligt och genomskåda eventuella intentioner hos programredaktionerna som inte är i enlighet md Public Service uppdraget.

Frågan Granskningsnämnden alltid borde ställa är:

Är detta programmet i enlighet med Public Service uppdraget?

Än har jag inte anmält något program men jag tror att det kan vara något att överväga.

Blanketten för anmälan.

kobra_granskn2

Jag ser fram emot Granskningsnämndens svar på denna anmälan.