Invandringen – detta tydligen så känsliga ämne – inte ”tillåtet” att ha åsikter om. Ingen vill ju beskyllas för att placeras i sd-facket/främlingsfientlighet.

Invandring här avser inte människor som kommer hit och har jobb. Med invandring här menar jag flyktingmottagande.

Jag väntar på att alla politiska partier ska kunna föra en saklig debatt i detta ämne. Det är väl det minsta man kan begära av våra politiker. Erik Ullenhag (fp) inkluderad.

Det retar mig att man faller ut i känslomässiga utfall och inte förmår vara saklig – tycks ha ett ”blint” seende! Det är en stor brist hos politikerna. Ibland undrar jag om politikerna har egna upplevelser/trakasserier från främlingsfientliga som gör att omdömet grumlas i debatter.

Ibland tänker jag att hot och trakasserier mot politiker borde belysas – det är ju fruktansvärt allvarligt! Det finns ju folk som beter sig som vore de allvarligt störda. Jag råkade på en sådan igår i ”Freshly pressed” på wordpress.

Politikerna menar att vi behöver denna (i förhållande till folkmängden) stora invandringen för framtida behov. De kostnaderna har vi igen i framtiden, sägs det.

Jag tillåter mig att vara kritisk till den förda politiken!

Frågan är om den inte skapar mer problem just nu p.gr. av brister i ansvarstagande gällande mottagandet.

Kostnaderna blir stora. Självklart tänker medborgarna då på t.ex. indragningar inom omsorg och vård. Medborgarna ställer sig naturligtvis frågan:

Hur mycket får invandringen kosta, enligt politikerna!?
Hur mycket som helst verkar det som!

Dessutom – vad är det som säger att vi inte kan få hit de människor vi behöver – när det är dags – i framtiden? Sverige kan väl bli ett attraktivt land att leva och bo i!!?

Hur menar politikerna här – inte är de tydliga och logiska! Eller respekterar medborgarnas tvivel!

Därför ges sd så stort utrymme och vinner fler sympatisörer.
Jag skulle tro att det är en positiv korrelation mellan sd-s ökning och övriga partiers bristande förmåga till saklig öppen debatt.

Jag måste nog också – för att inte missförstås (medvetet) – framföra att självklart ska vi fortsätta att ge hjälp till människor i flykt!

Men det är inte lika självklart att det sker på bästa sätt nu!
Finns det utvärderingar och forskning?
Troligen brister det här också!


Politometern en samling politiska bloggar. Intressant

Läs även andra bloggares åsikter om  invandring, flyktingpolitikinvandringspolitikpolitik, migration, asylsökande,    …