SKRIVLUSTEN

Nu ska alla med
Ingen ska stängas ute
Du behövs också!

haiku3

Skrivpuff: Stänga.

Visa originalinlägg