Där ser man! Media framställer ngt mer eller mindre som ett brott – och det låter onekligen märkligt – därav mitt inlägg. (Ang att Biståndsministerns lön togs ur biståndet)

Sedan visar det sig att utbetalningarna skett på ett riktigt/korrekt sätt!

Är det meningen att Public Service ska vilseleda genom undermåligt faktabyggda nyhetsinslag!? Lägga fram en ”nyhet” utan att ha undersökt fakta!

Skamligt är det!

Info från UD ang utbetalningen.