Jag tycker det är fantastiskt att man kan följa så mycket inom politiken!

Idag lyssnade jag på Finansutskottet vid Utfrågningen om penningpolitiken. Det kan du också göra! Anna Kinberg Batra (m) är ordförande och hon är suverän. Kompetent och skärpt!

annakinbergbatra

Det skulle inte förvåna mig om hon blir nästa partiledare i moderaterna och därmed kanske också vår första kvinnliga statsminister. Det skulle inte alls förvåna mig.

Det var intressant att lyssna till Riksbankschefernas dragningar.

riksbankschefer

Ibland är det tydligare och åskådligare att se tabeller så jag tog några skärmdumpar.

ekonomi1

Sverige har förts genom omgivande kriser på ett fast och skickligt sätt. Det kan vi alla vara tacksamma för! Men alla är nog inte det. På vänsterkanten skulle man säkert aldrig erkänna att Anders Borg (m) gjort ett bra jobb. Men siffror och diagram visar fakta. Dessa diagram kommer från Riksbanken och Riksbankschefen redogjorde för dem.

 ekonomi5 ekonomi4 ekonomi3 ekonomi2

Viktigast av allt är att staten får in skattemedel! För det krävs att medborgarna har arbete och att varor samt tjänster produceras. Vi behöver industri och företagande. Mer företagande! Det kräver en företagsvänlig regering. Inte en rödgrön regering som stryper företagandet samtidigt som de låter den offentliga sektorn svälla. Begriper inte folk att en rödgrön politik skulle placera Sverige på ”Greklands nivå”!?

En (allvarlig) risk är hushållens sårbarhet genom hushållens höga skuldsättning – oftast lån på bostäder. En del har varit kloka och inte belånat sig kraftigt. Andra har varit kloka genom att bygga upp en buffert. Andra åter har inte haft möjlighet att varken belåna sig eller att lägga upp en buffert.

ekonomi6

Det är ju så himla intressant med politik!


LundIntressant,
Läs även andra bloggares åsikter om
, Finansutskottet, Ekonomi, Sossar, Regeringen, Riksdagen,