En samlad opposition går gemensamt till attack för att hindra och försvåra för en minoritetsregering. Måtte vi slippa minoritetsregering i framtiden. Det är absolut inte bra för landet. Vare sig det är en rödgrön regering eller en borgerlig så önskar jag att den får majoritet.

Jag vet inte något område där sd gagnat Sverige genom sin plats i Riksdagen. Men det gäller ju även Vänsterpartiet förstås. Att vi har två block tycker jag är bra – ja jättebra! Det blir tydligare för väljarna.

På ena sidan vänstern (s+v) som vill styra över människor. På andra sidan de borgerliga som vill ge medborgarna så mycket som möjligt att bestämma själva.

Kanske vore det bra att höja ribban för att komma in i Riksdagen – till 10 % förslagsvis. Två sidor som i Storbritannien och i USA.

Gör skolan och vården statliga också! Jag tror inte på kommunernas kompetens inom skolområdet! Jag tycker också det är vansinnigt med skillnader inom vården beroende på var man bor. Överhuvudtaget tror jag att våra hittillsvarande system behöver ses över och anpassas i tiden för medborgarna. Demokratin ska fungera så bra som det någonsin går att få.

Sedan undrar jag hur det där med solidaritet och ”rättvis planering”  fungerar inom sjukvården. Hur långt är det inte mellan sjukhus i norra Sverige jämfört med hur tätt de ligger i södra! Det måste väl ändå gå att få en välfungerande vård över hela Sverige med den kunskap och den teknik som finns idag!

s_sd_rodgron