Ska det löna sig att vara sjuk? … eller …. Ska det löna sig att arbeta?

Undrar om folk kommer ihåg den tiden när det lönade sig att vara sjuk/arbetslös och man kunde nobba ett jobb för att det lönade sig sämre.

Ja det var faktiskt så! För inte så länge sedan.

Med vår nuvarande regering har detta system brutits upp för att det ska löna sig att arbeta.

Vissa verkar tycka att det är fel …!?

Antagligen måste jag skriva att det är självklart att vi ska ha system som hjälper människor när de är arbetslösa eller sjuka. Självklart!

Det ska inte behöva vara så att människor hamnar utanför välfärdssystemen. Där systemet brister måste åtgärder vidtagas. Absolut!

Alla vill ha en bra skola, bra sjukvård samt god omvårdnad för våra äldre. Men det kräver att folk arbetar mer och inte mindre!

Vi som har behövt hjälp från välfärdssystemen har ju fått hjälp därför att andra som arbetat bidragit. Klart att arbetande ska uppmuntras!

Tyvärr visar debatten ofta brister hos debattörer som inte ”ser” sammanhangen utan bara använder traditionella slagord eller klyschor.

En sak är jag helt övertygad om! 

Välfärden kan endast utvecklas med en alliansregering som uppmuntrar arbetandet!

En rödgrön regering som önskar mindre arbetande dränerar välfärden.

+++