Nu känns det som om valrörelsen är igång! På riktigt. Budgetdebatten var intensiv och oppositionen annonserar att de ska gå emot ett par förslag – det ena av dessa stöds av sd. Brytpunkten för statlig skatt.

Det är inte lätt att vara minoritetsregering! Inte bra heller för Sverige. Måtte vi slippa det i fortsättningen. Regeringar ska kunna ställas till svars fullt ut för sin politik! tycker jag.

Alliansens stora utmaning nu är att förklara BEGRIPLIGT varför ett femte skatteavdrag är viktigare än att lägga dessa medel på skola-vård-omsorg!

De rödgröna gör allt för att pumpa ut hemska historier om brister i vården och vinster i välfärden. Vilken rim och reson som finns bakom i form av fakta tycks mindre viktigt och folk går lätt på detta resonemang. Visst finns det misskötsel och avarter – de ska naturligtvis bekämpas/elimineras.

Klart att alla vill ha en bra skola – god vård och omsorg. Att vi ligger bra till i relation till  andra jämförbara länder samt att tiderna i omgivande värld är svåra tas inte med i den lättvindiga kritiken.

Hur svårt har folk för att se sammanhangen!?

Begriper folk att avgörande för vår välfärd är att vi kan producera och sälja – exportera varor! För detta krävs att vi ligger väl framme inom forskning och innovationer – att vi skapar mer företagande och inte stryper företagandet. Vänsterpolitik har en tendens att strypa och högerpolitik uppmuntra företagandet. Med ett undantag – socialdemokraternas historiska samverkan med storföretag men samtidigt strypande av småföretagandet. I vänstervärlden är det ”fult” att vara företagare och ha ett företag som går bra. Märkligt!

Företagande ger skattepengar – skattemedel krävs till välfärden – mer företagande ger mer skattemedel – välfärden kan utvecklas!

Sverige har haft en gynnsam utveckling trots kriser runt omkring oss. Vi har lyckats stå emot tack vare förd politik. Jag vågar inte ens tänka på hur det hade sett ut med en rödgrön politik under dessa år.

Arbete och företagande ger intäkter till staten – skattemedel som kan gå till välfärden. Fler som arbetar och mer företagande är alltså bra för alla.

Sverige är ingen sluten värld och navelskåderi gynnar inte. De rödgrönas argument låter ofta som om de rör sig i navelområdet.

Vi är i högsta grad en liten aktiv bricka i världsspelet.

Anders Borg (m) finansminister om budgeten.
+++

log_politik