Himla intressant nu på SVT forum! SNS – Studieförbundet Näringsliv och Samhälle anordnar en paneldiskussion om nyutkomna boken ”Kampen om opinionen” av prof. Jesper Strömbäck.

10:02 – 11:45 Ett år till valet – kampen om opinionen DIREKT
Professorerna Jesper Strömbäck och Lars Nord om trenderna i den politiska kommunikationen. Kommentarer av Reinfeldts tidigare medarbetare Per Schlingmann och Ulrica Schenström samt S:s valgeneral Jan Larsson och Aftonbladets politiska chefredaktör Karin Pettersson. Arrangör: SNS.

2 x (s) + 2 x (m) pratar om valrörelser.

20130913_sns

Tiderna förändras och valrörelserna likaså. Media har en stor inverkan – naturligtvis! Med den makten följs ett ansvar! Där brister det tyvärr ofta!

Jag tycker politik är himla intressant! Politik för mig är hur samhället fungerar – hur människor beter sig – politikers förmåga och ansvar – journalisters förmåga och ansvarstagande. När politiken blir ett ”spel” i media är en allvarlig viktig process på helt fel spår. Det är mycket som påverkar väljarna. Inte minst stämningen som uppstår och som skapats.

Tänker nu på ”valstugeinslaget” och senast på den där tjejen som spred ett mail och agerade på alla sociala medier om sin mor och hennes bristande sjukvård. Inslag som påverkade stämningen på ett avgörande sätt. Då handlar det inte om sakpolitik och framtid. En viktig fråga har brutalt blivit strypt och alla proportioner tillintetgjorts. Enstaka situationer har hanterats oseriöst! Här skulle jag gärna vilja se en rannsakan inom media och Public Service.

Public Service ska vara i medborgarens tjänst men ibland verkar det ske i medias tjänst och inte ovanligt med politiska förtecken. Journalister avslöjar sig genom minspel, kroppsspråk, sättet att ställa frågor, val av intervjupersoner för olika frågor, val av ”folk från gatan” att uttala sig, …. lika viktigt vilka som inte tillfrågades!
Deltagarna i panelen berörde just detta om vilka som gavs företräde att uttala sig – hur okunniga de än var i sakfrågan – ….. sofftyckare, retorikexperter, kändistyckare …..

Hur kritiska är egentligen folk i allmänhet? Hur mycket ”begriper” de av hur livsviktiga frågor görs till underhållande tyckande – degraderas och blir oseriöst. Jo det kan ske inom Public Service! Faktiskt!

Jag vill bara ha en seriös och saklig politisk debatt. Där partierna ges chans att beskriva vad de verkligen vill uträtta och förklara sina partiprogram. Vilket sedan ska granskas och analyseras på ett sakligt och seriöst sätt. På ett sätt som skulle göra att Public Service levde upp till sitt ansvar – i medborgarens tjänst.

Dessutom tycker jag att media med sin ofantliga makt även borde granskas! Verkligen! Politisk journalister borde deklarera var de står själva. En uppgift för media skulle kunna vara att göra politik till den intressanta fråga politik borde vara för varje medborgare.

Folk gillar inte tjafs och fult spel vilket är de ansikte media har givit politiken. Ta ansvar!

Politik är intressant!