Jag är alldeles övertygad om att Anna Lindh var en jättefin människa och en stark personlighet. Absolut!

Och visst kan man hålla minnet av AL levande!

Men varför denna persondyrkan i politiken? Det jag har tagit del av i media har handlat om vilken fin människa AL var. Hur omtyckt hon var. Det har också sagts att hon ville mycket. Hon ville förändra världen och vem vill inte det!?

Men inom politiken handlar det om att uträtta saker! Inget har jag hört om vad Anna Lindh uträttade i politiken för Sverige. Hon var ansvarig för utlämnandet av egyptierna – visst! Men kritiken för detta ska tydligen inte lastas AL och befläcka hennes minne. Det ska läggas på hela regeringen uppmanar Mona och Göran tar tillbaka det tidigare sagda. Båda f.d. partiordförande. Så ministrar i (s)- regeringar ska inte lastas för det som sker inom deras ansvarsområde utan det ska hela (s)-regeringar göra. Lite märkligt!

Men vad uträttade Anna Lindh inom politiken!? 

Jag tycker det har varit en personkult inom (s) – som på sitt sätt är lite skrämmande – dessa dagar. Media har förstås hängt med okritiskt i denna dyrkan. Vilket är minst lika skrämmande!