Gamla och nya sedlar

Glöm inte att byta ut 50-lappar och 1000-lappar före 31/12 2013!