Krister Hammarberg (m) tar upp precis den frågan jag har efterlyst. Han ställer den direkt till justitieminister Beatrice Ask (m). Det handlar om näthat, kränkningar, hot, förtal, hets mot folkgrupp ….

Åtgärder mot detta!????

KH nämner också som exempel att en vänsterpartist anser att ”så’na som han och BA borde fyllas med bly”. Jag tror tom att han sade att den vänsterpartisten hade suttit i Riksdagen. Vänsterpartiet är fortfarande inte rumsrent! De saknar en äkta demokratisk värdegrund som rymmer respekt för åsiktsskillnader.

BA (m) svarar at de överväger (!?) att se över den otidsenliga lagen och anpassa den mer till vår tid. Jag hoppas på att man tar tag i detta omgående!

Bra Krister Hammarberg!