Magdalena Andersson (s)
beskriver tydligt
sin regerings oförmåga!
(S)kandalös utveckling i Sverige!

#slutaröstapåsocialdemokraterna