Ja …

Hur farligt kan det vara för ett samhälle när dess Public Service inte informerar allsidigt?

  • Utelämnar information tex redovisar översvämningar som om de vore exceptionella i vår tid och därmed späder på ”klimatångesten” …. när det har förekommit mycket värre översvämningar tidigare.

  • Väljer att tillfråga experter som visar sig vara aktivister på vänstersidan.

  • Detta med att utelämna viktig information för helhetsbilden är så oroväckande vardagligt i SVT.

  • Tillfrågade ”vanliga” personer ger oförsvarbart stort utrymme! Ofta visar de sig dessutom ha engagemang inom rödgrön vänster.

  • Avsaknaden av FORSKARE som tillfrågas inom tex klimatfrågan är oroväckande STOR.

  • Förekomst av allsidighet är OBEFINTLIG!

  • Är detta vad Sveriges politiker tycker att medborgarna ska serveras? Ja, tydligen!

  • Det är lika illa i Sverige med media som i Ungern minst! Fast annorlunda!


Exempel:

Hur flummigt och ovetenskapligt kan det bli i vårt Publik Service.
Dessutom sänds det i KUNSKAPSKANALEN

UR samtiden: 15:40 Klimatkrisen – vad är det egentligen vi kämpar för?


Man baxnar!

VAD FÅR VI FÖR PENGARNA!?