12:03: Ökat fokus på brottslighet. Lag och ordning ses som ett allvarligt samhällsproblem när svenskarna ska lista viktiga samhällsfrågor. Patrik Öhberg, statsvetare, presenterar SOM-institutets undersökning och sätter in frågan i ett sammanhang. Från SOM-seminariet 31/3.

Intressant! – Men!!!

När man presenterar två gruppers åsikter och utesluter andra riskerar det bli tendensiöst.

Äldre lågt utbildade män ställs mot yngre högre utbildade kvinnor.
Omaskerat alltså: vänsterkvinnor mot höger(sd)-män. I klassretorikens anda.

Vår tids nya ‘klasser’ – motpoler – ställs mot varandra ideligen – förstärks – med vilka följder?

Jag hade verkligen velat veta äldre välutbildade kvinnors åsikter om detta med brottslighet/trygghet kontra havsmiljö eller vad det nu var som konfronterades i den tabellen. Samt lågutbildade kvinnors åsikter, samt högutbildade mäns åsikter, … för en mer allsidig presentation alltså!! Ålder och utbildning i fler än dessa båda konfrontativa grupper som lyftes fram på detta tendensiösa ja nästan oroväckande sätt genom att annat utesluts.

Snälla! Ni som gör dessa intressanta undersökningar – redovisa mer allsidigt! Snälla!


DÖDANDET I SVERIGE

Sverige sticker ut när det gäller dödligt våld bland unga män!!!!

Sorglig utveckling! Vilka bär skuld till detta? Kräv ut ansvar av politikerna!

Hur stor andel av dessa unga kriminella män som dödar i vårt land har utländsk härkomst?
Det är faktiskt viktigt att veta … för åtgärder, för att hindra förutfattade åsikter …. mm
Efterlysning: Konsekvenser av politikers beslut – inom detta område.


….