Senaste rörelsen på Internet #ChallengeAccepted – svartvita bilder på på kvinnor – selfies – och några män som passar på.

Jag brukar värja mig från deltagande i massflöden, kedjebrev och allehanda liknande ‘utmaningar’. Medlöperi är inget för mig. Kolla bara destruktiviteten i medlöperiet i #metoo! Många kvinnor verkar lätt falla för dylika rörelser. Ofta är det destruktiva krafter alt. vänsterdrev – visade det sig inte att #BLM är ett sådant.

Det första #ChallengeAccepted hittade jag från 7 april 2017 – en europeisk bank om investeringar.
Men på nätet sägs det vara startat av en kvinna i Turkiet. Det handlade om förtryck av kvinnor. Hennes tweet togs bort. Men hyllas nu.

Visst förtrycket av kvinnor är enormt utbrett i världen och det vill jag verkligen verka för att minska! Verkligen! Inte minst förtrycket av kvinnor i religionens namn. Mäns påbud för att begränsa kvinnors frihet – så förkastligt – så otidsenligt.

Lika frustrerande är det med kvinnor som säger sig underkasta sig av fri vilja! Täcka sin kropp av fri vilja = krypande och underkastelse för mäns regler. Stackars kvinnor! Vem tror på dessa! Ingen! Bara de själva.

Andra kvinnor kämpar med sina liv för att slippa dessa otidsenliga mäns påbud. Där de gömmer sig bakom en religion – en sektrörelse.

Vakna kvinnor! Stå upp och bekämpa förtrycket! På ett förnuftigt sätt – inte i ett banal selfieanda.
Se den verkliga kärnfrågan – i det svartvita flödet. Agera på din arena i verklighetens vardag. Inte bra flasha runt i ett flöde i populistisk anda.
Kvinnor förtrycks i verklighetens vardag. Glöm inte omskärelsen som pågår!


Öst & Väst – Förtryck eller Frihet.


Start #ChallengeAccepted


… ingen selfie från mig i detta men väl en Pics and Poetry.

Pics and Poetry © Birgitta Rudenius #ChallengeAccepted