Ja så är det! Vissa män är fantastiska! Jag ska lyfta fram två nu så här i slutet av år 2019 och avsluta detta decennium med en hyllning.

Det jag vill lyfta fram är deras arbete för KLIMATET – klimatet mellan oss människor – klimatet i samhället. Ett otroligt viktigt klimat att vårda och värna.

De två jag främst tänker på gör fina insatser i vårt gemensamma samhälle.


Den ene arbetar bla för det öppna reflekterande samtalet mellan oss människor – hur olika eller motstridiga åsikter vi än har. Tankar tillåts att lyftas fram, bli öppetsinnat betraktade och ifrågasatta. Kontroversiella personer inbjuds för samtal. Jag tycker det är så sunt och denna insats är värd att hyllas.

Navid Modiri – Du är så viktig för klimatet i vårt samhälle med ditt HUR KAN VI.


Den andre arbetar bla med hur vi är mot varandra. Hur vi ska kunna förstå varandra bättre. Han hoppade av som polis och ägnar sig åt att åka runt i vårt land och föreläsa på skolor mm. Han arbetar med såväl unga som äldre. Hans arbete med ungdomar är säkert avgörande viktigt för flera av dem och deras framtid. Beundransvärd attityd i ett oförtröttligt arbete.

Mustafa Panshiri – Du är så viktig för klimatet i vårt samhälle och lyfter hur vi är mot varandra.


Båda kan ses i detta samtal med varandra:

*

Vår YTTRANDEFRIHET är så himla viktig! Den måste värnas i alla sammanhang! Idag attackeras den ideligen och vissa vill tysta och kväsa andra. Tom de som säger sig värna yttrandefriheten agerar genom att kväsa andra med åsikter de inte gillar.

Vi som vill respektera YTTRANDEFRIHETEN måste alltid visa civilkurage.

Jag älskar det öppna reflekterande samtalet. Jag hatar det aggressiva attackerande – människofientliga samtalet.

  • Det finns de av oss som kan hålla isär sak och person.
  • Det finns de av oss som inte klarar att hålla isär sak och person.
  • Det finns de av oss som blir så hatfyllda av andras åsikter att de tar till hot och våld.
  • Det finns de av oss som inte inser vad det handlar om.

Vem du är vet du bara själv!

Vi lever tillsammans i vårt samhälle och vi borde reflektera mycket mer omkring hur vi är mot varandra. Skilj på åsikter och handlingar. Våga möta andra med öppensinnad attityd.

”En god människa – i vilken mån man är till gagn för andra människor” så uttryckte min farbror Henning innebörden av att vara en bra människa.

Navid & Mustafa – Ni är fantastiska!

Citat Lögstrup - en favorit.