Helena Edlund – Så himla bra beskrivet – Situationen i Sverige idag.

Läs hela artikeln!!!!!!

”Så i vilkas händer har vi lämnat makten? Den enskilt viktigaste process som pågått sedan sent 60-tal är den långa marschen genom institutionerna. Uttrycket myntades 1967 av den tyska studentaktivisten Rudi Dutschke, som hämtat sin inspiration från den italienske kommunisten Antonio Gramsci. Målet är att genomföra ett socialistiskt maktövertagande, inte genom plötslig revolution utan genom ett långsiktigt övertagande av samhällets alla institutioner – media, försvarsmakt, utbildningsväsende, myndigheter, sjukvård, kyrka, socialtjänst, rättsväsende… Denna långa marsch har pågått under ett halvt århundrade och får idag anses i princip fullbordad. Utvecklingen i Sverige hade nämligen varit omöjlig om inte en betydande del av svensk myndighetsutövning hade präglats av en socialistiskt ideologisk aktivism på arbetstid, där känslor, värdegrund och den egna övertygelsen om vad som är gott trumfar fakta och uppdrag. Dessa tjänstemannaaktivister är förödande för Sverige. De kan underminera varje politiskt beslut som anses värdegrundsstridigt och se till att det inte får genomslag.”


”Shut the red input” – menar jag –

– stoppa ‘den långa marschen’ – stoppa tjänstemannaktivismen


img_5471-1