Våga ta debatten!

Våga vägra debatten!

Milde tid vilka problem vänstern har! Inte konstigt vi har ett så problematiskt Public Service – det är ju så genomsyrat av vänsterjournalister…

Här framstår det tydligt. Kolla även så svårt Stina D har att leda och styra debatten.

I en sann ich välfungerande demokrati fungerar debatten och är livlig och öppen för alla frågor. I Sverige pågår strypning och censur! Så är det tyvärr!