Ja nu närmar sig utgången av EUvalet. Det verkar som högerorienterade partier vinner terräng. De gröna i Tyskland – höger till skillnad från Sverige – vinner stor mark.

Orbáns parti Fidesz i Ungern väntas få mer än 50 %. Trots Svenska partiers intensiva valkampanj mot …. ska man skratta eller gråta …. Fidesz ett parti som värnar sitt land och sina medborgare och tycks hålla samhällskontraktet högt. Hur verkligheten ser ut med den påstådda begränsade mediafriheten vill jag få fakta omkring. Är det George Soros som alla kritiker i väst lyssnar på?
I Sverige har vi tagit emot väldigt många migranter och skapat kaos i mottagandet och varit oförmögna att få till stånd en fungerande integration. Detta vill svenska partier exportera till andra länder i EU. De länderna vill inte ta emot detta kaos och den brottslighet som följer i spåren vilket är förståeligt. Det enda hållbara är att EU ser till att ha en samstämmig migrationspolitik så att inte migranter lockas till Sverige med bidrag och annat och skövlar åkrar i andra länder på vägen norrut.
Det är inte bara migrationskaos svenska partier vill exportera utan nu även genusforskning. Norge är förnuftigt och har dragit in forskningsbidragen för tossig genusforskning. Nu är en professor – Peter Pagin – från Sveriges vetenskapsakademi på väg till Ungern för att klaga på att de inte vill genusforska. Man tar sig för pannan!

Ja, som sagt …. de nationsorienterade partierna – de som kallas högerextremister – verkar vinna framgång. De är också ofta kritiska till EU.

Själv anser jag inte att det är fel att värna det egna landet och de egna medborgarna som märkligt. Snarare är det märkligt att länder låter de egna medborgarna sättas på undantag och komma i andra rum – få det sämre.

Dessutom anser jag att det är viktigt att EU tydliggör de grundläggande värden man omfattar och att det är alla i EU ingående länders gemensamma värden. Det ska naturligtvis vara ett krav annars kan man inte ingå i EU. VIKTIGT!

Vidare anser jag att EU måste begränsa sig till de uppgifter som berättigar till överstatliga beslut. Miljö, brott och kriminalitet, …. livsmedel, köttproduktion, … sådant som underlättar för handel och inte snedvrider konkurrens.. Se över alla utgifter och kostnader, begränsa bidrag radikalt särskilt jordbruksbidrag.
Betona och lyfta betydelsen av friheter att verka, skriva, tala att bekämpa alla typer av korruption att bekämpa förföljelse av människor – p.gr.a kultur, religion  el.dyl.

EU ska vara en stark och sund makt i världen och verka för fred och frihet för människor.

Sluta förfölj och jaga andra länder – var tydlig med vilka värden som gäller och ska omfattas av alla medlemsländer.

EU