Varför bemödar sig INGEN att ta reda på fakta?

Ungern förtalas medan det goda som sker förtigs!


Tänk om man i stället omfamnade och bidrog med konstruktivt samarbete för att denna relativt nyvunna egna friheten Ungern …
senast under sovjetkommunistiskt förtryck och tidigare mongoliskt, turkiskt, romerskt –
… numera upplever förs mot utveckling i frihetlig EU-anda.


TÄNK OM!

När ungrarna röstade om inträde i EU var röstsiffran för EU högst av alla EU-länder har jag för mig. Viljan av frihet för/hos folket kan utläsas i sådana siffror.

Premiärminister Viktor Orbán omtalas som diktator i Sverige av politiker och media samtidigt som han är demokratiskt vald och har starkt stöd av sina medborgare. 

Ungern sedan Orban tillträdde.

Ungern

Det är något som inte stämmer!


Om George Soros är källan – Vilka är hans motiv? Hur stor tilltro skall han ges? Hur korrekt är det att dra slutsatser från en källa?
Vad har George Soros gjort för världen?
Finns det inte misstankar som kan riktas mot honom inom den ekonomiska sfären?
Valutaspekulant i stora sammanhang?

***