Medan Sveriges statsminister skyltar med sitt partis antisemitism döper Ungern/Budapest en park efter Jerusalem som vänskapsbetygelse.

I Budapest kan judar röra sig fritt.

I Sverige särskilt i Malmö trakasseras de.

Sverige ser till att få mindre och mindre att vara stolt över!

Så intressant att jämföra och följa dessa båda olika länders utveckling.

Hur kommer deras framtid att se ut?